כתובת: מושב שומרה |  טלפון: 052-317-88-00  | פקס: 077-4200805 מייל: info@lev-hahoresh.co.il